یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
خانه / اهداف توسعه‌ی پایدار SDGs

اهداف توسعه‌ی پایدار SDGs

هدف ۱۲: حصول اطمینان از الگوهای تولید و مصرف پایدار

هدف 12 الگوهای تولید و مصرف پایدار

تولید و مصرف پایدار درباره‌ی ارتقاء کارآیی منابع و انرژی، زیرساخت پایدار و در دسترس قرار دادن خدمات اولیه، شغل‌های با استاندارد کافی و سبز و کیفیت بهتر زندگی برای همه است. پیاده‌سازی تولید و مصرف پایدار به دستیابی برنامه‌های توسعه‌ی سراسری کمک خواهد کرد. هزینه‌های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی آینده …

بیشتر بخوانید »